Aktualnie trwające głosowania we wspólnocie mieszkaniowej - Avia 5

Forum dla przyszłych mieszkańców i osób zastanawiających się czy kupić mieszkanie na osiedlu Avia 5 Budimexu w Krakowie.
supper
Posty: 122
Rejestracja: 16 lut 2016, 13:30

Aktualnie trwające głosowania we wspólnocie mieszkaniowej - Avia 5

Postautor: supper » 15 kwie 2019, 11:46

Witajcie,

Od pewnego czasu czasu wisi kilka ciekawych uchwał. Jak zwykle frekwencja niewielka więc prośba o głosowanie (niezależnie czy za czy przeciw)
Z ciekawszych:

1) Zakupić I zamontować na dachu budynku panelefotowoltaiczne o łącznej mocy 14 kW
Zatwierdzają cenę zakupu I montażu paneli w kwocie nie wyższej niż 6500zł netto za każdy 1kW mocy paneli I upoważniają zarządcę do podpisania umowy z wykonawcą.
Utworzyć fundusz celowy na zakup paneli w wysokości 0,48 zł/m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i usługowych oraz powierzchni odpowiadającej współudziałowi w powierzchni garażu wielostanowiskowego.
Fundusz celowy będzie zbierany od następnego miesiąca po miesiącu w którym uchwała uzyska wymaganą prawem większość głosów do momentu uzbierania na fundusz kwoty niezbędnej do realizacji inwestycji.
Wybory wykonawcy dokona Rada Mieszkańców na podstawie konkursu ofert.

2) §3.pkt.3 Regulaminu Porządku Domowego otrzymuje brzmienie:

„Właściciel lokalu jest zobowiązany do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu lokalu poprzez ich umieszczanie w pojemnikach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości wg. następujących zasad:

- Śmietnik przy klatce C – dla lokali usługowych.

- Śmietnik przy klatce D- dla lokali z klatek C, D, E, F, G

- Śmietnik przy furtce od ul. Orlińskiego dla lokali z klatek A,B, H, I

Odpady składowane będą zgodnie z przepisami lokalnymi dla miasta Krakowa w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach, uwzględniając częstotliwości wywozu oraz rodzaje odpadów selektywnie zbieranych.”

3) §1. Właściciele lokali w nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Avia 5, tworzący Wspólnotę Mieszkaniową „AVIA 5”, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00483094/9, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 7, utworzonej z działek ewidencyjnych nr 299/23, o powierzchni 0,6343 ha i nr 299/26 o powierzchni 0,0388 ha, działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jedn. : Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903 z późn. zm.) wyrażają zgodę na:

Zajęcie pasa terenu zielonego będącego częścią wspólną nieruchomości o szerokości 1m oraz długości 10m celem wykonania chodnika umożliwiającego bezpośrednie dojście do lokalu AVIA 5/252 (zakład fryzjerski) od strony ul. Orlińskiego
Wykonanie dodatkowej furtki w ogrodzeniu wspólnoty oraz dwóch zamykanych przęseł ogrodzeniowych oraz kosza na odpady.
Pracę zostaną wykonane zgodnie z załączony projektem.
Właściciel lokalu AVIA 5/252 wykona wszystkie prace na własny koszt i własnym staraniem oraz będzie zobowiązany do usunięcie wszystkich ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.
Wspólnota nie wyraża zgody na naruszenie elewacji budynku w żadnym stopniu oraz zobowiązuje każdoczesnego właścicieli lokali AVIA 5/252 do całorocznego utrzymania chodnika.
Projekt na stonie.

4) 1§ Właściciele lokali w nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Avia 5, tworzący Wspólnotę Mieszkaniową „AVIA 5”, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00483094/9, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 7, utworzonej z działek ewidencyjnych nr 299/23, o powierzchni 0,6343 ha i nr 299/26 o powierzchni 0,0388 ha, działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jedn. : Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903 z późn. zm.) wyrażają zgodę na:

Wynajęcie pomieszczenia ochrony na potrzeby ochrony działki infrastrukturalnej za cenę za metr kwadratowy w wysokości stawki eksploatacyjnej zgodnej z planem gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej AVIA 5.

5) 1§ Właściciele lokali w nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Avia 5, tworzący Wspólnotę Mieszkaniową „AVIA 5”, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00483094/9, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 7, utworzonej z działek ewidencyjnych nr 299/23, o powierzchni 0,6343 ha i nr 299/26 o powierzchni 0,0388 ha, działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jedn. : Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903 z późn. zm.) postanawiają:

Zakupić i zamontować na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle AVIA 5” system monitoringu składający się między innymi z:

- min.16 kamer zewnętrznych

-32 kanałowego rejestratora

-okablowania i elementów montażowych.

§2

Wspólnota zatwierdza koszt zakupu i montażu monitoringu w kwocie nie większej niż 40000 zł brutto i postanawia utworzyć fundusz celowy na zakup monitoringu w wysokości 0,20 zł/m2 powierzchni mieszkań oraz powierzchni odpowiadającej udziałowi w lokalu garażu wielostanowiskowego.
Fundusz celowy będzie naliczany do czasu uzyskania kwoty, która będzie wystarczająca na zakup i montaż systemu.
Wybory wykonawcy dokona Rada Mieszkańców na podstawie konkursu ofert.
§3.Członkowie wspólnoty wyrażają zgodę na naruszenie warunków gwarancji na budynek w stopniu niezbędnym do wykonania instalacji systemu monitoring.

6) 1§ Właściciele lokali w nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Avia 5, tworzący Wspólnotę Mieszkaniową „AVIA 5”, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00483094/9, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 7, utworzonej z działek ewidencyjnych nr 299/23, o powierzchni 0,6343 ha i nr 299/26 o powierzchni 0,0388 ha, działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jedn. : Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903 z późn. zm.) postanawiają:

Przeznaczyć miejsce w klatkach A,B,C,D,F,H, na poziomie -1 pod schodami, na potrzeby przechowywania rowerów przez mieszkańców.
Zakupić i zamontować w opisanym w pkt. 1 miejscu rurkę, która będzie służyć do przypinania rowerów.
Sfinansować w/w zakup ze środków eksploatacyjnych wspólnoty w kwocie nie większej niż 700zł brutto na jedną klatkę.

7) 1§ Właściciele lokali w nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Avia 5, tworzący Wspólnotę Mieszkaniową „AVIA 5”, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00483094/9, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 7, utworzonej z działek ewidencyjnych nr 299/23, o powierzchni 0,6343 ha i nr 299/26 o powierzchni 0,0388 ha, działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jedn. : Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903 z późn. zm.) postanawiają:

wyrazić zgodę na naliczanie ustawowych odsetek za nieterminowe płatności na rzecz Wspólnoty.

Odsetki będą należne jeżeli ich suma przekroczy 10zł w skali roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ralfin
Posty: 50
Rejestracja: 06 gru 2014, 0:37

Re: Aktualnie trwające głosowania we wspólnocie mieszkaniowej - Avia 5

Postautor: Ralfin » 17 kwie 2019, 16:53

.


Wróć do „Avia 5 (etap IV) - forum mieszkańców budynku”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości