Nowe studium rozwoju miasta. Zaplanujmy sobie dzielnicę

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Krakowa

Czyżyny – forum

Urzędnicy tworzą nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Składajmy do niego wnioski i powiedzmy planistom, jakich Czyżyn i jakiego Krakowa oczekujemy!

Precyzyjne opracowane studium szansą na ład przestrzenny w Czyżynach

W Krakowie trwają obecnie prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument kluczowy z punktu widzenia planowania przestrzennego w mieście, ponieważ w zgodzie z nim muszą być tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Po wejściu w życie tzw. Specustawy Mieszkaniowej, mającej w pewnych sytuacjach ułatwić deweloperom realizację inwestycji mieszkaniowych, studium stało się kluczowym, obok MPZP, dokumentem planistycznym w mieście. W nowym stanie prawnym, może być ono nadrzędne nad MPZP, o ile zapisy w obu dokumentach będą ze sobą sprzeczne lub planów w ogóle nie uchwalono.

Dawne lotnisko Rakowice - Czyżyny w Krakowie
Tereny po dawnym lotnisku w Krakowie – Czyżynach

Niektóre części dzielnicy Czyżyny, pokryte są już MPZP, w innych takie plany są tworzone, jeszcze inne wciąż na nie czekają. Jednak w związku z tym, że opracowywane jest nowe studium, a uwagi do niego mogą zgłaszać mieszkańcy miasta do końca bieżącego roku, powinniśmy zadbać o trzy główne elementy tworzenia nowego ładu przestrzennego w okolicy, w której mieszkamy.

  • W miejscach, w których plany miejscowe już obowiązują – zadbajmy o zgodność z nimi nowego studium. Tym w pierwszej kolejności powinni zająć się miejscy urzędnicy, jednak z pewnością warto im w tym pomóc, składając odpowiednie wnioski.
  • W przypadku MPZP, będących w trakcie uchwalania – złożone do nich wnioski, przedstawmy także, jako postulaty odnoszące się do nowego studium. Dzięki temu zapisy w obu typach dokumentów, powinny być ze sobą zgodne.
  • W odniesieniu do terenów, dla których nie obowiązują plany miejscowe – zgłaszajmy wnioski do studium, których celem będzie uporządkowanie przestrzenne tych części dzielnicy i miasta.

Wszystko to powinno zagwarantować, że po pierwsze, obowiązujące MPZP, które aktualnie nie są precyzyjnie powiązane ze studium, staną się z nim zgodne, a przez to trudniejsze do podważenia. Z drugiej strony tworząc nowe MPZP, będą one musiały być zgodne ze opracowywanym aktualnie studium. Takie podejście pozwoli zabezpieczyć ład przestrzenny oraz interesy mieszkańców tam, gdzie to jeszcze jest możliwe.

Tereny zielone po zachodniej stronie ul. Stella-Sawickiego w Krakowie
Tereny po zachodniej stronie ul. Stella-Sawickiego

Powszechnie uważa się, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem bardziej ogólnikowym, niż MPZP, tymczasem wcale tak nie musi być. Także w studium można bardziej precyzyjnie określić przeznaczenie wybranych terenów. Oczywiście nie jest pewne czy miejscy planiści wszystkie wnioski uwzględnią, niemniej powinniśmy dać im jasny sygnał odnośnie tego, czego od nich oczekujemy. Składane dzisiaj wnioski, mogą mieć wpływ na wygląd naszej okolicy w perspektywie nawet kilkudziesięciu następnych lat, dlatego, jeżeli komuś marzy się nowy park, teren publiczny czy rozbudowa szkoły, to już teraz powinien przekazać urzędnikom jasny sygnał, gdzie chciałby zabezpieczyć teren pod takie funkcje. A im więcej głosów, tym wyraźniejszy sygnał wysłany w stronę władz miejskich odnośnie tego, czego od nich oczekujemy – składajmy więc wnioski!

Wzór wniosku i opis procedury jego składania, można znaleźć np. w Biuletynie Informacji publicznej – bip.krakow.pl/?dok_id=94336

Zostaw komentarz