Nowy Park w Czyżynach: ostatnia przeszkoda pokonana – jest ULICP

Teren nowego parku w Czyżynach który ma powstać

Czyżyny Forum

Zdaje się, że ostatnia przeszkoda na drodze do powstania Nowego Parku w Czyżynach została pokonana. Po tym, jak przez urzędników wydana została decyzja o Ustanowieniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, osoby roszczące sobie prawa do działek leżących na terenie przyszłego zieleńca zaskarżyły ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Los parku znów był niepewny, do dzisiaj.

SKO odrzuca odwołania – w 2018 Nowy Park w Czyżynach

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie stwierdza niedopuszczalność odwołań… Postanowienie niniejsze jest ostateczne…

Dzisiaj została przez SKO wydana decyzja, którą najlepiej streszcza powyższy cytat – brawo urzędnicy i brawo Jakabe Projekty (pracowania zajmująca się opracowanie projektu parku i załatwieniem formalności koniecznych do jego powstania). Była to ostatnia przeszkoda przed tym, aby móc składać wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla nowego terenu zielonego, nad czym już pracuje wspomniana wyżej firma.

Wizualizacja Nowego Parku w Czyżynach - Jakabe Projekty
Taki będzie Nowy Park w Czyżynach – Jakabe Projekty

A biorąc pod uwagę to, że w projekcie przyszłorocznego Budżetu Miasta Krakowa znalazła się pozycja opisana jako:

Budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowanie terenu obok hangaru.

A także przeznaczony na projekt budżet w wysokości 2 200 000 zł, możemy się spodziewać, że już w 2018 roku będziemy mogli cieszyć się nowym parkiem w dzielnicy, który powstanie na terenach, które do tej pory były mocno zaniedbane. Biorąc pod uwagę także to, że w niedalekiej przyszłości planowane jest także otwarcie filii Muzeum Inżynierii Miejskiej w Czyżynach, w zabytkowym hangarze, który właśnie jest remontowany, za jakiś czas może to być bardzo przyjemna okolica. Trzymajmy kciuki za dalsze, tego rodzaju zmiany w dzielnicy!

2 komentarze na temat “Nowy Park w Czyżynach: ostatnia przeszkoda pokonana – jest ULICP

Zostaw komentarz