Budżet obywatelski w Czyżynach – na co głosować?

Budżet obywatelski - na co głosować w Czyżynach

Odwiedź forum dla mieszkańców Czyżyn!

Być może słyszeliście już o tym, że w Krakowie po raz kolejny organizowana jest akcja, w ramach której mieszkańcy miasta mogą samodzielnie zdecydować w głosowaniu o tym, jakie inwestycje w nadchodzącym roku powinny zostać zrealizowane z publicznych pieniędzy. Jest to tak zwany budżet obywatelski, czyli inicjatywa w ramach której o priorytecie potrzeb decydują sami najbardziej zainteresowani, a nie politycy. Oddolny jest także mechanizm wyłaniania projektów, których ewentualna realizacja zostanie poddana pod głosowanie – wkrótce się ono zacznie.

Idea budżetu obywatelskiego i jego zasady

Inicjatywa taka powstała na zachodzie, a jej idea jest taka, żeby w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych na poziomie lokalnym włączyć najbardziej nimi zainteresowanych, czyli mieszkańców. Politycy rządzący miastem nie zawsze w wystarczającym stopniu potrafią rozpoznać ich potrzeby oraz wyznaczyć właściwe priorytety. W praktyce wygląda to tak, że zgłoszone przez mieszkańców i zweryfikowane propozycje poddaje się pod głosowanie, by wyłonić te, które zostaną zrealizowane z publicznej kasy. Oczywiście przeznaczone na te zadania środki stanowią tylko niewielki ułamek całości miejskiego budżetu, w którym jednak większość wydatków i tak jest sztywnych, czyli niemożliwych do zmiany.

W Krakowie jest to zorganizowane w taki sposób, że mieszkańcy mogą zdecydować o wydatkowaniu łącznej kwoty 4,5 mln złotych, więc jest to niemała kwota, w szczegółach wygląda to tak, że istnieją:

  • budżety obywatelskie w dzielnicach – tu na wszystkie przypada po 100 tys. złotych i o wydaniu takich kwot mogą decydować ich mieszkańcy;
  • budżet obywatelski ogólnomiejski – w ramach którego do wydania jest 2,7 mln złotych na zadania istotne z punktu widzenia całego miasta.

Samo głosowanie zacznie się w sobotę 27 września i potrwa do 5 października, a wybierać będzie można spośród 438 projektów. Głosy można natomiast oddawać zarówno przez internet, jak i osobiście i co istotne, nie jest do tego potrzebne zameldowanie w Krakowie, a wystarczy tylko być mieszkańcem tego miasta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie krakow.pl/budzet.

Projekty obywatelskie dla dzielnicy Czyżyny – co sfinansować

Być może zastanawiacie się na jakie projekty w Czyżynach warto głosować w ramach budżetu obywatelskiego w Krakowie, a jest ich zgłoszonych aż 22. Oczywiście jeśli chodzi o preferencje, to sporo będzie tu zależało od tego, kto głos będzie oddawał, bo wiadomo, że rodzice małych dzieci będą optowali raczej za projektami, które ułatwią im ich wychowanie, osoby starsze za projektami skierowanymi do seniorów, a np. studenci za czymś co ułatwi im naukę lub pozwoli atrakcyjnie spędzić czas. Poniżej wymieniamy kilka projektów, które wydają się nam ciekawe i mogą służyć zróżnicowanym grupom mieszkańców.

  • Budowa streetwork parku – miałby on zostać zlokalizowany na terenie Parku Lotników Polskich i mógłby stanowić świetne uzupełnienie istniejącej tam już miejskiej ścieżki biegowej, której lepsze oznakowanie i zmodernizowanie jest innym ze zgłoszonych projektów (podobną kategorią jest tu również wytyczenie ścieżek służących do uprawiania nordic walking i zorganizowanie zajęć prowadzonych przez profesjonalnego trenera). Sam streetwork park zaś jest konstrukcją złożoną ze zróżnicowanych poręczy i drabinek, na których można wykonywać wiele ćwiczeń rozciągających i aerobowych.
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Czyżyn to również inicjatywa, która wydaje się być godna uwagi. Zwłaszcza, że ogólna świadomość tego, jak należy się zachować w sytuacjach zagrażających życiu innych osób jest dosyć niska i wszystkie działania mające na celu jej podniesienie powinny zasługiwać na naszą uwagę.
  • Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. 2 Pułku Lotniczego także wydaje się być inicjatywą godną uwagi. Z jednej strony pozwala zorganizować miejsce, w którym czas mogą spędzać dzieci, a z drugiej tworzy również przestrzeń, w której mogą spotykać się ze sobą ich rodzice.
  • Integracja mieszkańców poprzez wspólny wyjazd – to chyba jeden z najbardziej abstrakcyjnych pomysłów, który jednak również został zakwalifikowany i przedłożony do głosowania. Oszacowany we wniosku koszt takiej imprezy, to 55 tys. złotych, co czyni go jednym z droższych projektów poddanych pod głosowanie w naszej dzielnicy.

Jak widać, zróżnicowanie jest tu dosyć duże i w zasadzie każdy powinien znaleźć coś wartego tego, by oddać swój głos. A być może w kolejnej edycji postaramy się wypracować wspólnie propozycje do zgłoszenia.

Miejski budżet obywatelski – projekty dla całego Krakowa

Znacznie większy wybór mamy jeśli chodzi o poddane pod głosowanie projekty miejskie, ponieważ zgłoszono ich aż 103, choć też większość z nich nie raczej nie będzie miała bezpośredniego przełożenia na jakość życia przeważającej części mieszkańców Czyżyn, choć nie wszystkie. Również tam pojawił się pomysł na rewitalizację Parku Lotników – czyli wymianę w nim nawierzchni ścieżek, oświetlenie itp. Poza tym są również projekty takie, jak np. wprowadzenie sekundników na sygnalizatorach świetlnych, działania integracyjne dla niepełnosprawnych, budowy parkingów czy przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym.Także tutaj można wybrać coś ciekawego, na co na pewno warto oddać swój głos i co mogłoby służyć możliwie największej liczbie mieszkańców.

Warto dobrze przyjrzeć się zarówno zgłoszonym w tym roku pomysłom, jak i procedurze ich wyłaniania oraz głosowania nad nimi. Być może w przyszłym roku, kiedy przyjdzie pora na kolejną edycję programu, dobrze będzie wspólnie zastanowić się nad projektami wartymi tego, by agitować za ich realizacją. Tymczasem w najbliższych dniach zaczynamy głosowanie, zdecydujmy wspólnie na co zostanie przeznaczona część naszych podatków i oby ważne dla nas projekty wygrały.

Zostaw komentarz