Projektujemy nowy park w Czyżynach – konsultacje

Konsultacje w sprawie wyglądu nowego parku w Krakowie Czyżynach

Forum mieszkańców Czyżyn

W poniedziałek/ 5 czerwca odbyły się pierwsze konsultacje w sprawie tego, jak ma wyglądać nowy park w Czyżynach, realizowany dzięki wygranej projektu w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Poza mieszkańcami dzielnicy, w konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej oraz firmy Jakabe Projekty, która za powstanie tego terenu będzie odpowiedzialna (wygrała przetarg na przygotowanie koncepcji i realizację). Wśród uczestników spotkania pojawił się także Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej, co daje nadzieję na to, że park i teren wokół zabytkowego hangaru w Czyżynach, będą się wzajemnie uzupełniały.

Zieleń, rekreacja i cisza – pomysły na urządzenie nowego parku

Konsultacje cieszyły się sporym zainteresowaniem, okazało się, że wiele osób chciało wyrazić swoje zdanie na temat tego, jak nowy park w Czyżynach powinien wyglądać. Na początku spotkania przedstawione zostały informacje, o stanie, z którym mamy do czynienia aktualnie, czyli ile na tym terenie jest zieleni, a ile betonu i asfaltu, jaki jest stan roślin, które się tam obecnie znajdują – głównie w południowej i północnej części przyszłego zieleńca itp. Następnie uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 4 grupy robocze, w ramach których mieli wypracować swoje oczekiwania odnośnie urządzenia terenu zielonego.

Nowy park w Czyżynach - plansze z obszarem na którym ma powstać
Plansze z terenem nowego parku w Czyżynach

Różnego rodzaju pomysłów pojawiło się wiele, włącznie z oczkiem wodnym, fontanną, ogrodzeniem i rondem do jazdy na rolkach, ale było i kilka spraw, które przewijały się w przypadku wniosków z prac większości zespołów. Chyba najważniejsze wnioski z konsultacji, można by zawrzeć w kilku punktach:

  • Maksymalnie dużo zieleni – oczywiście najlepiej byłoby, gdyby cały park był zielony, jednak ze względu na charakter tego terenu, może okazać się, że nie da się go w całości zrekultywować, przynajmniej nie przy pomocy środków, które są na to przeznaczone. Z drugiej strony padło również zapewnienie, że park nie będzie urządzony przy pomocy donic z roślinami, ale jednak jego aranżacja będzie ciekawsza.
  • Izolacja akustyczna – chodzi o to, aby w takim stopniu, jak tylko to możliwe, zminimalizować hałas od ul. Stella-Sawickiego, który na terenie parku jest dosyć uciążliwy. Co ciekawe, raczej nie mówiło się tu o stawianiu ekranów akustycznych, ale np. stworzeniu wału ziemnego wzdłuż ulicy (podobnego do tego pomiędzy Medweckiego i Jana Pawła II), który dodatkowo można by obsadzić gęstą zielenią. Opadający w stronę parku wał, mógłby być także górką np. do jazdy na sankach.
  • Wyznaczenie alejek służących komunikacji – miałyby one zapewnić mieszkańcom sąsiadujących z parkiem osiedli, możliwe najkrótsze i najwygodniejsze dojście na przystanek tramwajowy Stella-Sawickiego. Dzięki temu, z jednej strony, ludzie będą mieli krótszą oraz przyjemniejszą drogę do komunikacji miejskiej, z drugiej natomiast, przez nowy park na pewno nie będzie pusty.
  • Strefy relaksu i strefy aktywności – czyli wyznaczenie takich miejsc w nowym parku, w których można odpocząć we względnej ciszy (o ile w ogóle jest ona tu możliwa), jak i miejsc, w których znalazłby się np. większy plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki / siatkówki, siłownia czy street workout park.
  • Park i teren muzeum przy hangarze – dzięki temu, że w sąsiedztwie parku ma powstać odział Muzeum Inżynierii Miejskiej (w hangarze), jest spora szansa na to, że obydwa te tereny zostaną ze sobą połączone w taki sposób, aby wzajemnie się uzupełniały. Pojawił się tu nawet pomysł, że pewne elementy związane z techniką, mogłyby być eksponowane w samym parku.

Oczywiście do tego wszystkiego alejki, ławeczki, drewniane leżaki i inna parkowa mała architektura, której odczekuje się od tego rodzaju miejsc. Co zaproponuje Jakabe Projekty, przekonamy się prawdopodobnie po 20 czerwca, kiedy to ma być prezentowana wstępna koncepcja urządzenia nowego terenu zielonego w Krakowie Czyżynach.

Zarząd Zieleni Miejskiej z mieszkańcami Czyżyn planują nowy park w Czyżynach
Planowanie nowego parku w Czyżynach z budżetu obywatelskiego

Co ciekawe, na konsultacjach pojawił się także pełnomocnik osób, które do działek, na których ma powstać park, wysuwają roszczenia. Przekonywał, że ten teren i tak zostanie przekazany przez sąd osobom, które starają się o jego odzyskanie. Tyle tylko, że gdyby to było takie pewne, to czy na pewno osoby zajmujące się odzyskiwaniem tych działek, fatygowałyby się na takie spotkanie? To był raczej pozytywny sygnał, w kontekście sporu o ten teren.

Tymczasem czekamy na to, co zaprezentuje nam firma projektująca nowy czyżyński zieleniec, miejmy nadzieję, że po tym nie będą już potrzebne kolejne konsultacje. Przy okazji planowania parku, warto także przypomnieć o deklaracjach, jakie odnośnie urządzania zieleni w naszej dzielnicy składał Budimex – firma była otwarta na dyskusję o pomocy, w pozbyciu się betonowej nawierzchni z terenu parku, może czas najwyższy wrócić do tej rozmowy? Tak czy inaczej, jest szansa na to, że w 2018 roku, będziemy mieli wreszcie nasz nowy, wyczekiwany park w Czyżynach, tym bardziej, że to będzie rok wyborów samorządowych – przypadek? 😉

Zostaw komentarz