Publiczna dyskusja o MPZP: Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Czyżyny - Galicyjska w Krakowie

Forum mieszkańców Dzielnicy Czyżyny

Zapewne wielu mieszkańców Czyżyn, a dokładniej rejonu ulic – Nowohucka, Centralna i Galicyjska jest zainteresowanych ostatecznym kształtem powstającego dla tej okolicy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej. Dokument miałby uporządkować ewentualną dalszą zabudowę okolicy oraz wyznaczyć miejsca, które będą od niej wolne, na przykład przewidziane pod zieleń. Już niedługo będzie można nad założeniami planu podyskutować oraz przestawić swoje ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Projekt MPZP dla rejonu ul. Galicyjskiej gotowy i przedłożony do wglądu

Każda osoba, która chce się z projektem miejscowego planu zagospodarowania dla tej okolicy zapoznać, może to zrobić już od dzisiaj, tj. 12 grudnia do 11 stycznia 2017 roku. Można go przeglądać w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa – ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy tej jednostki. Ale to nie wszystko, bowiem już w środę 14 grudnia, o godz. 16:30 odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla) dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przewidzianymi dla okolicy, a zawartymi w projekcie planu miejscowego Czyżyny – Rejon ulicy Galicyjskiej. Na pewno warto wybrać się na takie spotkanie, a wcześniej dobrze się do niego przygotować i zastanowić się nad tym, jakie uwagi warto byłoby do niego zgłosić.

Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Galicyjskiej w Czyżynach
Obszar MPZP Czyżyny – Galicyjska w Krakowie

Jednocześnie warto pamiętać o tym, że na plany nałożone są pewne ograniczenia, przede wszystkim w postaci Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, które w szerokich ramach definiuje przyszłe przeznaczenie większości terenów w mieście. MPZP muszą być zgodne ze Studium, pod rygorem możliwości ich unieważnienia w przyszłości, warto więc zwrócić na to uwagę podczas zgłaszania ewentualnych poprawek i zastrzeżeń do planu. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i uda się wypracować korzystny dla wszystkich dokument, a po tych doświadczeniach podobnie będzie z kolejnym planami miejscowymi dla naszej dzielnicy, bo zdaje się, że coraz mniej czasu zostało do rozpoczęcia prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Czyżyny – Pas Startowy. Im więcej obszaru naszej dzielnicy zostanie dokumentacją planistyczną objęta, tym mniej będzie w niej chaosu przestrzennego, więc jak tylko możemy, pomagajmy i uczestniczmy w pracach nad nimi!

Zostaw komentarz