Reprywatyzacja w Czyżynach: idą do SKO – chcą zablokować park

Konsultacje projektu nowego parku w Czyżynach

Forum Czyżyn

Jakiś czas temu został wykonany kolejny znaczący krok w kierunku urządzenia nowego parku w Czyżynach, urzędnicy wydali bowiem dla niego decyzję o Ustanowieniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP). Co w praktyce przekłada się na to, że działki będące przedmiotem tego urzędniczego zarządzenia, mają zostać przeznaczone na konkretną inwestycję, ważną z punktu widzenia interesu zbiorowości, w tym przypadku chodzi właśnie o park. Niestety zanim decyzja się uprawomocniła, została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) przez osoby, które do terenu parku roszczą sobie prawa.

Reprywatyzacja w Krakowie to nie tylko kamienice

Nieco dziwi to, że taka skarga została przez SKO przyjęta, bowiem sporne działki znajdują się cały czas we władaniu miasta, a skoro tak jest, to trudno, żeby nie mogło ono dowolnie dysponować pozostającym w jego zarządzie mieniem. W końcu jeszcze do niedawna działa tam szkoła bezpiecznej jazdy, której teren ten wynajmował Zarząd Infrastruktury Sportowej, czyli jedna z miejskich jednostek. Jednak wtedy najwyraźniej nie budziło to takich wątpliwości osób składających roszczenia i próbujących zablokować zbudowanie tam parku.

Zwizualizowany projekt nowego parku w Krakowie - Czyżynach - konsultacje
Wizualizacja projektu nowego parku w Krakowie – Czyżynach

Tymczasem zwrot tych działek osobom roszczącym sobie do nich prawa, wcale nie jest tak oczywisty, jakby mogło się jeszcze do niedawna wydawać. Potwierdził to choćby Naczelny Sąd Administracyjny, który jedną z tych spraw cofnął ostatnio do ponownego rozpatrzenia przez sądy niższych instancji. Szkoda, że dopiero w ostatnich miesiącach kwestia reprywatyzacji stała się tak nagłośniona. Być może widmo zostania „gwiazdą” komisji badającej sprawy reprywatyzacyjne, skutecznie skłania urzędników i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, do szczególnie starannego zajmowania się tego rodzajami sprawami. Do niedawna jeszcze można było odnieść tu wrażenie, że takie mienie było traktowane, jako niczyje, a nie publiczne, czyli należące do nas wszystkich. Najbardziej medialne są tu sprawy dotyczące zwrotów kamienic, zwłaszcza jeśli zasiedlone były one przez lokatorów, których następnie z budynków dosyć brutalnie usuwano. Ale może czas pochylić się także nad działkami – w końcu tu również gra toczy się o ogromne pieniądze i przechodzenie w ręce prywatne mienia, które wcześniej było lub mogło stać się publiczne i służyć społeczności.

Projektowany nowy park w Czyżynach - zwycięzca budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2016
Projekt nowego parku w Czyżynach – z BO 2016

Ważne jest to, że po tym, jak na światło dzienne zaczęły wychodzić praktyki stosowane w postępowaniach o zwrot mienia, znowu powrócono do sprawy tzw. Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej, która miałaby wszystkie te kwestie ostatecznie uregulować. W dyskusji tej podnoszony jest ważny argument odnoszący się do zwrotu mienia w naturze. Przeciwnicy tego rodzaju postępowania twierdzą, że aby wszystko odbyło się tu zgodnie z poszanowaniem interesu publicznego, to np. w Warszawie zwracane powinny być nie kamienice, ale powojenne sterty gruzu stojące w morzu innych, podobnych „kamienic”. Zastanówmy się także nad zwrotami działek w Czyżynach, czy na pewno ktoś, komu zabierano pastwisko, powinien otrzymać z powrotem działki w centrum miasta, uzbrojone i z dostępem do infrastruktury zbudowanej za publiczne pieniądze? Czy to ciągle są te same działki? A może bardziej zasadny byłby zwrot pastwiska o takiej samej powierzchni w jednej z podkrakowskich gmin, ewentualnie wypłata kwoty stanowiącej ekwiwalent wartości działek podobnych do tych, które były wywłaszczane.

Zdecydowanie problem reprywatyzacji jest skomplikowany, a prawo własności powinno być święte, ale zarówno tej prywatnej, jak i publicznej. Miejmy nadzieję, że urzędnicy SKO wnikliwie zajmą się sprawą oraz wezmą pod uwagę ważny interes społeczny, który stanowi jej tło i już w przyszłym roku powstanie nowy park w Czyżynach – jako ukoronowanie projektu zgłoszonego w 2016 roku w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa.

Jeden komentarz na temat “Reprywatyzacja w Czyżynach: idą do SKO – chcą zablokować park

  1. To jest dramat. Ciekawe co roszczacy powie jak mieszkańcy okolicznych osiedli zaczną protestować i odwoływać się od wszystkiego co mozliwe. Do zobaczenia na pałacu nie budowy 🙂

Zostaw komentarz