Projekt MPZP dla rejonu wschodniej części pasa startowego pokazany

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego

Forum Czyżyn

Minął już niemal rok od czasu, kiedy wszyscy mogliśmy złożyć wnioski do powstającego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”, o którego przygotowanie wnioskowali lokalni radni i mieszkańcy. Przez ten czas niewiele było wiadomo w sprawie, jednak wreszcie, na Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska został zaprezentowany bardzo wczesny projekt dokumentu. Warto pamiętać o tym, że to jedynie wstępne opracowanie, które na pewno czekają jeszcze modyfikacje, ale zawarte w nim zapisy należy ocenić jako dobry punkt wyjścia do dalszych prac.

Biuro Planowania Przestrzennego UMK uwzględnia postulaty mieszkańców Czyżyn

Przede wszystkim powstanie tego projektu trzeba uznać za bardzo dobrą informację, bowiem to znaczy, że sprawa jest w toku i prace planistów idą w dobrym kierunku. Co więcej, w związku z tym, że jest procedowany, na obszarze jego przyszłego obowiązywania, wstrzymane zostało wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy, choć te można zastopować jedynie na 9 miesięcy. Z obszaru, dla którego tworzony jest plan, wyłączono działki ujęte w tworzonym także w tym czasie, planu zagospodarowania dla terenów zielonych w Krakowie (ciemniejsze plany na kolorowej mapie).

Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego - plan miejscowy dla Czyżyn
MPZP „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”

W tworzonym miejscowym planie zagospodarowania ujęty został nowy park w Czyżynach, który ma być stworzony dzięki woli mieszkańców Krakowa wyrażonej w głosowaniu na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Interesująca jest sprawa działki należącej do dewelopera Budimex – rosną na niej drzewa, w których obronie protestowali mieszkańcy okolicy. Firma chce sprzedać miastu jej połowę (zaznaczoną na zielono), natomiast druga część miałaby być zabudowana dwoma blokami, na których budowę zostały już wydane pozwolenia. Ważne jest to, że Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Infrastruktury Elżbieta Koterba zadeklarowała, że miasto chce przynajmniej część tej działki wykupić i urządzić na niej teren zielony – na transakcję zostały już zabezpieczone środki w budżecie miasta. Także na zieleń miałby zostać przeznaczony teren pomiędzy szkołą nr 155, a pasem startowym, tyle że tam kwestie własnościowe są także skomplikowane.

Planowanie przestrzenne w Krakowie - Czyżynach - rejon pasa startowego
Plan miejscowy dla Czyżyn – projekt pokazany na komisji

Pas startowy wg planu miałby się stać przestrzenią publiczną i ogólnodostępną dla mieszkańców okolicy, oczywiście w takim zakresie, w jakim nie został jeszcze zagospodarowany w inny sposób. Jest więc ciągle szansa na stworzenie na jego części Rynku Czyżyńskiego i to dobra informacja. Zlokalizowana na nim stacja metra w Czyżynach jest cały czas raczej życzeniem… miejmy nadzieję, że nie całkiem nierealnym.

Zaprezentowany projekt planu „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” uwzględnia wiele ze złożonych do niego wniosków, co cieszy. Przekonamy się czy ten kierunek zostanie zachowany także w kolejnych etapach tworzenia dokumentu, a teraz w jego sprawie mają wypowiedzieć się inne jednostki miejskie, które także mają wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół nas. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to gotowy projekt planu miejscowego dla wschodniej części dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny zostanie zaprezentowany przed wakacjami i wtedy będzie można składać do niego oficjalne uwagi, zostało więc jeszcze sporo czasu na ich przemyślenie.

Zostaw komentarz