Projekt nowego parku w Czyżynach już po konsultacjach

Konsultacje projektu nowego parku w Czyżynach

Czyżyny – forum

Kilka tygodni temu publikowaliśmy relację ze spotkania, którego celem było opracowanie koncepcji nowego parku w Czyżynach – wzięli z w nim udział mieszkańcy Krakowa, przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej oraz firmy Jakabe Projekty, która za stworzenie tej przestrzeni publicznej w naszej dzielnicy odpowiada. Wczoraj natomiast odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano wstępny projekt urządzenia tego terenu oraz poddano go pod ocenę mieszkańców, a krótka relacja z tego wydarzenia poniżej.

Więcej zieleni, mniej betonu – główne postulaty mieszkańców

Przedstawiony na spotkaniu projekt nowego parku w Czyżynach jest w pewnym stopniu wynikiem ograniczeń, jakie nakładają na niego takie czynniki jak: zastana betonowa nawierzchnia, budżet w wysokości ok. 2,5 mln złotych, wpisanie niektórych elementów terenu do rejestru zabytków, istniejąca okoliczna zabudowa i parking. O tym, że pieniędzy jest zbyt mało na zrekultywowanie całego obszaru, było wiadomo od dawna, niemniej projektanci starali się tu wykorzystać dużą ilość betonowej nawierzchni, jako atut, wkomponowując jej elementy w całość założenia.

Zwizualizowany projekt nowego parku w Krakowie - Czyżynach - konsultacje
Wizualizacja projektu nowego parku w Krakowie – Czyżynach

Plany, które pokazywane były przez Jakabe i Zarząd Zieleni Miejskiej prezentowały się całkiem nieźle, uwzględniały większość najważniejszych postulatów zgłoszonych przez uczestników poprzedniego spotkania. Jednak pojawiło się także sporo uwag i propozycji zmian, kilka najważniejszych i najczęściej zgłaszanych, poniżej.

  • Maksymalne zwiększenie powierzchni zielonej kosztem betonu – sprawa, która pojawiała się najczęściej. Miejsc, które można by zrekultywować, jest tu jeszcze sporo, choćby więcej powierzchni pod szpalerami drzew. Niestety ograniczeniem są tutaj koszty, więc padł także pomysł zwrócenia się do dewelopera Budimex o pomoc – przedstawiciele tej firmy deklarowali kiedyś, że mogą urządzić skwery w okolicy, z tych obietnic nigdy oficjalnie się nie wycofali, więc może warto do tego wrócić. W pracy z betonem, zdecydowanie mają duże doświadczenie.
  • Likwidacja boiska do siatkówki plażowej – tu chodziło głównie o to, że jest to sport bardzo sezonowy, a piasek w tym miejscu wymagałby częstej wymiany, a z tym w mieście bywa problem, co widać choćby w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw. W zamian na tym terenie miałaby się znaleźć zieleń.
  • Lepsza izolacja akustyczna północnej części parku – tam bowiem, ze względu na rezerwę pod przebudowę ul. Stella-Sawickiego, nie zaplanowano dwumetrowej wysokości wału ziemnego obsadzonego zielenią. Skoro ma to być jednak zielona strefa relaksu, to warto na pewno dogęścić tam roślinność wzdłuż ulicy, aby ona chroniła lepiej to miejsce przed hałasem.
  • Zastosowanie sportowej nawierzchni na boisku – pierwotnie zaplanowano je jako asfaltowe, tymczasem lepsze byłoby wykorzystanie tam bardziej bezpiecznego materiału. Kontrowersyjna jest tu jednak wysoka cena takich prac, więc ta kwestia ma być jeszcze dokładniej przeanalizowana.
  • Uniemożliwienie samochodom wjazdu na teren parku od strony parkingu i ulicy – chodzi o zastosowanie niskich słupków lub innych zapór, które wjazd na ten teren uniemożliwią.
  • Publiczna toaleta w parku – sprawa budziła kontrowersje ze względu na koszt. Z jednej strony na pewno by się przydała, z drugiej, szkoda byłoby wydawać na nią zbyt dużą część budżetu przeznaczonego na projekt. Ta kwestia ma być jeszcze dokładniej przeanalizowana przez projektanta i ZZM.
  • Umieszczenie amfiteatru w parku – choć słowo amfiteatr jest tu zdecydowanie przesadzone, bowiem chodzi o trzy stopnie wkomponowane w nasyp stanowiący ochronę akustyczną, na których można by usiąść. Ten element także budził kontrowersje, choć tu zdania były mocno podzielone. Warto byłoby mieć jednak w parku takie miejsce, w którym można by zorganizować np. sąsiedzkie spotkanie.
  • Odpowiednie odsunięcie zieleni wysokiej od elewacji budynków – sprawa, która dzisiaj może wydawać się jeszcze mało znacząca, ale za kilka – kilkanaście lat, zbyt wysokie drzewa, zbyt blisko bloków mogłyby zacząć przeszkadzać mieszkańcom. Lepiej więc pomyśleć o tym wcześniej, niż później wycinać dorodne rośliny, które mogłyby zacieniać mieszkania.

Pojawiły się także pomniejsze komentarze i opinie, jednak nie miały one już większego znaczenia dla kształtu przyszłego parku. Miejmy nadzieję, że uda się znaleźć tu odpowiednie rozwiązania, uwzględniające zgłoszone postulaty. Samo spotkanie przebiegło zaś w miłej i konstruktywnej atmosferze, za co organizatorom należą się wyrazy uznania.

Projektowany nowy park w Czyżynach - zwycięzca budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2016
Projekt nowego parku w Czyżynach – z BO 2016

Ważne jest również to, że powstanie parku w 2018 jest w zasadzie pewne, działki na których ma być urządzony, są wciąż w posiadaniu gminy Kraków. Aby zabezpieczyć je przez ewentualnym przejęciem, składany jest wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru parku (w razie ewentualnej wygranej spadkobierców, dostaliby zamiast działek odszkodowanie lub jego ekwiwalent). A gdyby dobrych wieści było jeszcze mało, to wczoraj Onet, piórem Dawida Serafina odnotował, że:

…Naczelny Sąd Administracyjny uchylił właśnie decyzję sądu I instancji. Uznał on, że osoby domagające się zwrotu działek nie mają do tego prawa.

Zwracając jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższej instancji. Jeśli dodamy do tego jeszcze przyszłoroczne wybory samorządowe, to trudno znaleźć czynnik, który powstaniu parku mógłby zagrozić 🙂

Na spotkaniu podniesiona została także kwestia wymyślenia nazwy dla tego nowego terenu zielonego, bo co będzie w sytuacji, w której powstanie jakiś kolejny „Nowy Park w Czyżynach”? Warto więc zastanowić się nad tym, jak można by to nowe miejsce na mapie krakowskich zieleńców jakoś nazwać. Może podyskutujmy o tym wspólnie na forum, wpadająca w ucho i łatwa do zapamiętania nazwa, na pewno pomogłaby w dalszym promowaniu projektu.

Zostaw komentarz